Hotline: 0903 527 076 - 0868 639 086

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH MỸ

I. QUY TRÌNH HOÀN TẤT THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH MỸ:

  1. Hoàn tất mẫu ĐƠN XIN VISA KHÔNG ĐỊNH CƯ bằng điện tử DS-160
  2. Thanh toán PHÍ XIN THỊ THỰC (DS-160) (160$) và lưu lại biên nhận của Bưu điện Việt Nam. Biên nhận này sẽ không được cấp lại nếu bị mất. Bạn sẽ không thể đặt lịch hẹn mà không có số biên nhận đóng tiền
  3. Đặt lịch hen phỏng vấn xin thị thực. Bạn phải cung cấp thông tin về
  • Số hộ chiếu (còn hiệu lực ít nhất 06 tháng). Mỗi đương đơn xin visa, kể cả trẻ em, phải có hộ chiếu riêng và mẫu đơn DS-160 riêng.
  • Mười hai (12) chữ số từ hóa đơn phí xin thị thực do Vietnam Post cấp, nhấp vào đây nếu cần trợ giúp tìm số này.
  • Mười (10) chữ số trên số mã vạch từ trang xác nhận đơn DS-160.

       4. Có mặt tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào đúng ngày bạn hẹn phỏng vấn xin visa va sớm hơn thời gian diễn ra buổi phỏng vấn. Bạn phải mang theo đầy đủ các tài liêụ được yêu cầu,  bản in thư hẹn, trang xác nhận DS-160, một ảnh 5cmx5cm chụp trong sáu tháng gần đây, passport hiện tại và tất cả hộ chiếu cũ của bạn.

II. HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH MỸ:

 

Bạn đang xem: HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH MỸ
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 086 86 39 086