Hotline: 0903 527 076 - 0868 639 086

1.Thay đổi tên hành khách

 • Khách Hàng được miễn phí đổi tên Thành Viên tham gia Tour trước khi SenTravel Group thực hiện bất kỳ một trong các dịch vụ liên quan đến Tour.
 • Nếu sau thời hạn trên, SenTravel Group sẽ kiểm tra lại thông tin các dịch vụ liên quan để thông báo điều kiện có thể thay đổi, mức phí chênh lệch phát sinh và thời hạn thanh toán cho Khách Hàng. Sau thời hạn được thông báo, Khách Hàng không thanh toán đầy đủ mức phí chênh lệch phát sinh hoặc không có thông báo nào khác, SenTravel Group được hiểu là Khách Hàng đã từ bỏ đổi tên Thành Viên. SenTravel Group sẽ ghi nhận thông tin Thành Viên theo đăng ký ban đầu.

2.Chuyển hoặc Hủy Tour

Trường hợp Khách Hàng chuyển hoặc huỷ tour:

Trường hợp Chuyển hoặc Hủy tour ngày thường, Khách Hàng chịu Phí Chuyển/Huỷ tour tương ứng với thời gian yêu cầu chuyển hoặc huỷ tour như dưới đây:

 • Trước từ 30 ngày trở lên so với Ngày khởi hành: 10% giá tour
 • Trước từ 20 đến 29 ngày so với Ngày khởi hành: 25% giá tour
 • Trước từ 10 đến 19 ngày so với Ngày khởi hành: 50% giá tour
 • Trước từ 05 đến 09 ngày so với Ngày khởi hành: 90% giá tour
 • Trước từ 05 ngày trở xuống so với Ngày khởi hành: 100% giá tour
 • Khi đã được cấp VISA, dù bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ lý do gì bên A cũng chi trả 100% giá tour

Trường hợp Chuyển hoặc Hủy tour đối với các tour Lễ, Tết, Khách Hàng chịu Phí Chuyển/Huỷ tour tương ứng với thời gian yêu cầu chuyển hoặc huỷ tour báo trước như dưới đây:

 • Trước từ 45 ngày trở lên so với ngày khởi hành: Chi trả 10% giá tour
 • Trước từ 30 đến 44 ngày so với ngày khởi hành: Chi trả 25% giá tour
 • Trước từ 16 đến 29 ngày so với ngày khởi hành: Chi trả 50% giá tour
 • Trước từ 15 ngày trở xuống so với ngày khởi hành: Chi trả 100% giá tour
 • Khi đã được cấp visa, dù bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ lý do gì bên A cũng chi trả 100% giá tour

Tour khuyến mãi (được mua theo các chương trình khuyến mãi, tại hội chợ, được giảm giá) không hoàn tiền tour vì bất kỳ lý do nào.

Các tour Lễ, Tết là tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Thời gian yêu cầu chuyển hoặc huỷ tour báo trước được tính theo ngày làm việc.

Trong trường hợp, một hoặc một số Thành viên trong đoàn không thể giam gia Chương trình du lịch do bị từ chối cấp visa thì Khách hàng có quyền yêu cầu SenTravel Group hủy tour đối với các Thành viên này và phải thanh toán đầy đủ, toàn bộ cho SenTravel Group các chi phí đã phát sinh liên quan đến Thành viên này, bao gồm phí làm thủ tục xin cấp visa và các chi phí phát sinh khác. Nếu Khách hàng hủy tour với các Thành viên còn lại, sẽ phải chi trả 100% giá tour cho từng Thành viên theo quy định.

Trường hợp SenTravel Group chuyển hoặc huỷ tour:

 • Do tính chất là đoàn khách lẻ nên SenTravel Group sẽ thu nhận khách đủ số lượng khách tối thiểu (số lượng tối thiểu 15 khách) để khởi hành đúng theo lịch trình. Nếu số lượng dưới 15 khách, SenTravel Group có trách nhiệm thông báo cho Khách Hàng trước ngày khởi hành và thỏa thuận với Khách Hàng ngày khởi hành mới.
 • Nếu SenTravel Group không khởi hành được đúng ngày khởi hành quy định tại Phụ lục số 1 và Khách Hàng không đồng ý thoả thuận lại ngày khởi hành mới thì SenTravel Group sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền Khách Hàng đã thanh toán.
 • Nếu SenTravel Group không khởi hành được đúng ngày khởi hành quy định tại Phụ lục số 1 và Khách Hàng không đồng ý thoả thuận lại ngày khởi hành mới thì SenTravel Group sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền Khách Hàng đã thanh toán.

 

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 086 86 39 086